پیش بینی

دوستان امشب در پیج «اکو رئوفی» در خدمت شما هستیم با تحولات پیش روی بازار سرمایه. وارد پروفایلم بشید.اونجا پیج اینستاگرامم رو قرار دادم. https://www.instagram.com/Raoofi_sahm

Raised circle image

علی رئوفی

2 سال پیش

پیش بینی
به نظرتون فردا وضعیت بازار چطور خواهد بود؟ سبز؟ قرمز؟