عضویت در کانال VIP

جهت عضویت در کانال اختصاصی و مشاوره با ما در ارتباط باشید .

زمان عرضه اولیه وسپهر مشخص شد

 زمان عرضه : یکشنبه 30 شهریور ماه از ساعت 13:00 الی 17:00

دامنه قیمت : 9,500  تا 10,100 ریال

سهم هر کد : حداکثر 1100 سهم

حداکثر نقدینگی مورد نیاز :
حدودا یک میلیون و صد و یازده هزار تومان (1,111,000)                     

درصورت استقبال 5 تا 6 میلیون نفر، تعداد 900 تا 1080 سهم به هر کد (حدود 913 هزار تا 1 میلیون و 96 هزار تومان) خواهد رسید.

پست های مرتبط