عضویت در کانال VIP

جهت عضویت در کانال اختصاصی و مشاوره با ما در ارتباط باشید .

Raised circle image

محسن ممقانی

1 سال پیش

افرادی که در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند دچار یک خطای پرتکرار می شوند: آن ها رفتار گذشته سهم را به آینده تعمیم می دهند. به عبارت دیگر اگر رفتار قیمتی سهم در گذشته صعودی بوده، آن را در آینده هم صعودی فرض می کنند و اگر نزولی بوده از سرمایه گذاری در آن اجتناب می کنند. در واقع تعداد زیادی از سرمایه گذاران، سهام را در سقف تقاضا و در کف عرضه می کنند!!! برداشتی از متن کتاب #سقلمه، اثر ریچارد تیلر #کتاب #مطالعه #اقتصادرفتاری

پست های مرتبط