عضویت در کانال VIP

جهت عضویت در کانال اختصاصی و مشاوره با ما در ارتباط باشید .

Raised circle image

محسن ممقانی

1 سال پیش

مثالی از یک رفتار پرتکرار در متنوع سازی سبد سرمایه گذاری: در یک تحقیق بسیار جالب از کارکنان یک دانشگاه پرسیده شد که اگر بخواهند بین دو صندوق انتخاب کنند، چگونه پول بازنشستگی خود را سرمایه گذاری می کنند. در موقعیت اول، یکی از صندوق ها به طور کامل در سهام و دیگری به طور کامل در اوراق قرضه سرمایه گذاری می شد. اکثر اعضا پول خود را به صورت نصف نصف سرمایه گذاری کردند تا به تخصیص 50 درصد سهام و 50 درصد اوراق قرضه دست یابند. در موقعیت دوم گفته شد که یک صندوق به طور کامل در سهام و دیگری به صورت متعادل نیمی را در سهام و نیمی را در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کند. افراد در این موقعیت می توانستند با قرار دادن تمام پول خود در صندوق متعادل، 50 درصد از پول خود را در سهام و 50 درصد را در اوراق قرضه سرمایه گذاری کنند اما در عوض آن ها از قاعده یک n ام پیروی کرده و پول خود را به طور مساوی بین دو صندوق تقسیم کردند و با این کار مقدار سرمایه گذاری آنان در سهام بیشتر شد. در موقعیت سوم حق انتخاب بین یک صندوق متعادل و یک صندوق که به کلی در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کرد به افراد داده شد. خودتان می توانید حدس بزنید که آن ها چه کردند... #کتاب #اقتصادرفتاری #مطالعه #سرمایه گذاری

پست های مرتبط