این سایت توسط جمعی از جوانان فعال در بازار سرمایه طراحی و اداره می شود.

هدف اصلی ما در این سایت افزایش سواد و آگاهی اعضا از طریق مباحثه و انتشار تحلیل های شخصی افراد است.

ما می کوشیم تحلیل های منتشر شده در سایت را روز به روز به واقعیت نزدیک تر کنیم و از فضای هیجانی همواره برکنار باشیم.

با توجه به عضویت افراد فرهیخته و کارشناسان تایید شده در سایت خصوصاً هیئت نظارت سایت، عقلانیت و دانش فضای غالب بر مطالب منتشر شده از طریق این سایت می باشد.

ما خود را بدون ضعف و خطا نمی پنداریم. اما مصممیم نسبت به برطرف کردن ضعف ها و خطاها اقدام کنیم.

در صورت ارائه نظر، انتقاد و پیشنهاد از راه های زیر با ما در ارتباط باشید.

اینستاگرام: @boorsfa

ایمیل:

boorsfa@gmail.com

info@boorsfa.com