عضویت در کانال VIP

جهت عضویت در کانال اختصاصی و مشاوره با ما در ارتباط باشید .

طنز بورسی

Raised circle image

طنز بورسی

2 سال پیش

روحانی : شنبه و یک شنبه روز پیروزیِ ماست . ما : دوشنبه 7 صبح!